• صفحه اصلی
  • تدوین و تبیین الگوی سازمان تاب آور با رویکرد نوآوری در شرکت های تولیدی (مورد مطالعه: صنعت نساجی ایران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000115272887 بازدید : 4030 صفحه: 213 - 230

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط