• صفحه اصلی
  • طراحی الگوی كارآفريني استراتژیک با رویکرد بازارگرایی و نقش آن در مزیت رقابتی پایدار ( در صنایع غدایی استان تهران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13951019118234542 بازدید : 3975 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط