• صفحه اصلی
  • تکامل نقش شرکت صنعتی در طی همکاری با بنگاه جدید فناوری نانو در فرایند توسعه محصول جدید

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139611221846360760 بازدید : 2602 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط