مقاله


کد مقاله : 139601231136145616

عنوان مقاله : «ارائه مدل عملیاتی به منظور حمایت از تولیدات داخلی در ایران با الگوبرداری از اقدامات موفق این حوزه در جهان»

نشریه شماره : 65 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 223

فایل های مقاله : 777 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید علیرضا میر محمد صادقی ammsadeghi@ihu.ac.ir استادیار دکترا
2 ایمان صادق زاده imansadeghzade@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امر الگوبرداری(بنچ مارک) و استفاده از تجربیات موفق دیگر در تدوین برنامه‎های کاربردی و عملیاتی با هدف کاهش هزینه‎های سعی و خطا امروزه در دنیا بسیار مورد توجه واقع شده تا آنجا که علم پویش محیطی و الگو برداری حاصل از آن به یکی از ابزارهای کلیدی تحقیق در دنیا تبدیل شده است. در این پژوهش پس از تحقیق بسیار در گام اول هشت کشور فعال در حوزه حمایت از تولیدات داخلی با زیرساخت‌های اقتصادی و فرهنگی متفاوت شامل کشورهای ایالات‌متحده آمریکا، استرالیا، بریتانیا، کانادا، مالزی، هندوستان، نیوزیلند و آفریقای جنوبی موردپژوهش قرار گرفتند ماحصل این گام از پژوهش تدوین گزاراشات مستقل پویش از هریک از کشورها و استخراج اقدامت مؤثر و موفق در جهت حمایت از تولیدات داخلی در این کشورها بود، سپس در گام دوم باهدف شناسایی اقدامات مؤثر جهت اجرا در کشور با بیش از 15 نفر از خبرگان حوزه اقتصاد و تولید، مصاحبه‎هایی صورت گرفت که ماحصل آن استخراج هشت محور کلیدی مناسب، جهت اجرا در کشور باهدف افزایش اقبال عمومی به مصرف کالاهای داخلی بود.