مقاله


کد مقاله : 1397021904214112003

عنوان مقاله : تعیین یک الگوی اندازه گیری سطح بلوغ در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات (مورد مطالعه : یک سازمان فناور )

نشریه شماره : 57 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 228

فایل های مقاله : 1.02 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین بیگیان hb410314@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمدحسین کریمی گوارشکی mh_karimi@aut.ac.ir استادیار دکترا
3 جعفر قیدار خلجانی kheljani@mut.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

برای سازمان‌هایی که با فشار و ماندن در محیط رقابتی روبرو هستند ، افزایش بهره‌وری و ریسک‌پذیری اجتناب‌ناپذیر است.طرح‌ریزی و اجرا مدلی که بتواند پیش از اقدام جهت استقرار مدل‌های متداول نگهداری و تعمیرات ، سطح بلوغ سازمانی را در محدوده دانش مدیریت نگهداری و تعمیرات و پیش‌نیازهای مرتبط با آن در سازمان اندازه‌گیری نماید، در افزایش اثربخشی اقدامات طرح‌ریزی‌شده، بسیار مفید و مؤثر خواهد بود . هدف این پژوهش، یافتن یک مدل و نقشه راهی برای راهبری مدیریت تحول و تعالی در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات است، با توجه به‌مرور ادبیات و همچنین تحلیل شرایط خاص در یک سازمان با فن‌آوری بالا، نقشه راههای علمی متفاوت در قالب یک فرآیند کار تیمی متشکل از خبرگان حوزه نت بررسی گردید ، سپس به کمک یک چک‌لیست سازگار با هرم مدیریت نگهداری و تعمیرات خاص آن سازمان ، به همراه آخرین تکنیک و مفاهیم مورد کاربرد ،مدل مناسب برای تعیین سطح بلوغ سازمان در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات ارائه می‌گردد . نقشه راه ارائه‌شده حاصل تحقیق و تجربیات به‌دست‌آمده در یک سازمان با فن‌آوری بالا است . این مدل از سادگی و اثربخشی بالایی در هر سازمان با شرایط مشابه ، برخوردار بوده و قابل‌ اجرا است . این الگوریتم ، راهنمایی کاربردی پیش روی مدیران در حوزه نت قرار می‌دهد تا مسیر تعالی را در 4 مرحله طی نمایند . در این مدل بلوغ، پیشرفت لازم در مسیر تحول از EM و PM تا مراحل استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر TPM و همچنین نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM لحاظ گردیده است . درعین‌حال انعطاف‌پذیری بالای سیستم ارزیابی تعیین سطح بلوغ، موجب گردیده که این مدل در بسیاری از سازمان‌ها ، قابل‌اجرا باشد.در این تحقیق از 2 پرسشنامه برای دریافت نظرات خبرگان استفاده گردیده است و درنهایت 10 مزیت عمده مدل بلوغ تحقیق‌شده در این مقاله نسبت به سایر مدل‌های بلوغ در حوزه نگهداری و تعمیرات، تشریح گردیده است .