مقاله


کد مقاله : 13971116177405

عنوان مقاله : ارائه مدل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه برای انتخاب تأمین کننده در شرایط تخفیف

نشریه شماره : 59 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 541

فایل های مقاله : 899 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباس شول shoul@vru.ac.ir استادیار دکترا
2 علی یعقوبی پور yaghoubipoor@yahoo.com استادیار دکترا
3 لاله عباسلو abbaslo@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

در پژوهش حاضر مسأله انتخاب تامین¬کننده از یک منظر جدید فرمول¬بندی و حل می¬شود. بدین منظور کمینه¬سازی هزینه و کمینه‌سازی زمان تحویل و بیشینه‌سازی قابلیت اطمینان به عنوان اهداف مسئله در نظر گرفته شده است. هزینه خرید در شرایط تخفیف، هزینه سفارش، هزینه حمل، هزینه کمبود و هزینه نگهداری، اجزاء تشکیل¬دهنده تابع هدف هزینه می¬باشند. در این تحقیق از طراحی قابلیت اطمینان (پایایی) در سیستم¬های موازی برای انتخاب تأمین¬کننده الگوبرداری شده است به طوری که مجموعه تأمین‌کنندگان به عنوان یک سیستم و هر تأمین‌کننده به عنوان یک جزء در نظر گرفته شده‌ است. پس از مدلسازی ریاضی مسأله، توابع هدف، به صورت آرمان¬های فازی توصیف شده¬اند و از یک رویکرد تصمیم¬گیری فازی برای بازنویسی مدل سه هدفه پیشنهادی به صورت مدلی تک هدفه استفاده گردیده است. تولید یک جواب نهایی به جای مجموعه¬ی جواب‌های کارای پارتو، از مزیت‌های روش پیشنهادی است که مانع سردرگمی تصمیم¬گیرنده است. به منظور توصیف عملکرد و کاربرد بالقوه روش پیشنهادی، مسأله انتخاب تامین کننده با داده¬های واقعی حل گردید.