مقاله


کد مقاله : 13980117178492

عنوان مقاله : طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار در شرایط تحریم

نشریه شماره : 60 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 160

فایل های مقاله : 1/64 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عزت‌اله اصغری‌زاده asghari@ut.ac.ir دانشیار دکترا
2 سید علی ترابی satorabi@ut.ac.ir استاد دکترا
3 علی محقر amohaghar@ut.ac.ir استاد دکترا
4 محمدعلی زارع شوریجه maz.shourijeh@ut.ac.ir دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

امروزه با ظهور مفاهیم مدیریت ریسک و پایداری و تشدید فشارهای اجتماعی برای کاهش تأثیرات منفی فعالیت صنایع بر محیط زیست و اجتماع، اتخاذ تصمیماتی مانند طراحی شبکه زنجیره تأمین (SCND) بدون توجه به این ملاحظات تقریباً ناممکن است. در این مقاله با ترکیب ملاحظات مدیریت ریسک اختلال و پایداری (با تمرکز بیشتر بر جنبه‌های‌‌ اجتماعی)، یک مدل کلی برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح آمیخته (MILP) چندهدفه برای طراحی یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته در شرایط اختلال تأمین مواد توسعه داده شد. شبکه زنجیره تأمین طراحی شده، زنجیره‌‌ای چندسطحی و چندمحصولی با حمل‌ونقل چندگانه است. رخداد تحریم به عنوان عامل اختلال تأمین مواد اولیه به صورت سناریوهای اختلال در مبادی تأمین مواد در مسأله در نظر گرفته شد. مهمترین متغیرهای تصمیم این مدل مربوط هستند به: انتخاب تأمین‌کنندگان، مقدار سفارش از هر ماده اولیه، استقرار انواع تسهیلات، جریان بین تسهیلات و نوع وسیله حمل‌ونقل. در نهایت برای سنجش اثربخشی و کاربردی بودن مدل پیشنهادی، به عنوان یک موردِ مطالعه‌ی دنیای واقعی، یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته در صنعت تایر ایران طراحی گردید و روی برخی پارامترهای مهم مسأله تحلیل حساسیت صورت گرفت.