مقاله


کد مقاله : 13991030261798

عنوان مقاله : ارائه مدل کسب و کار سبز در صنعت لبنیات

نشریه شماره : 65 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 224

فایل های مقاله : 553 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سمانه اسداله نیا pelargonium100@gmail.com دانشجو دکترا
2 مرتضی هنرمند عظیمی aesmdblan@yahoo.com استادیار دکترا
3 علیرضا بافنده زنده a.b.zendeh@gmail.com دانشیار دکترا
4 کمال الدین رحمانی kr13452000@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

در سال های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران به مفهوم مدل های کسب‌وکار معطوف گردیده است. مدل های کسب و کار بیانگر منطق خلق ارزش توسط کسب و کارها می باشند. از طرفی با رشد صنایع، طبیعت دستخوش تغییرات و آسیب های جدی شده است که در این میان صنعت لبنیات نیز تأثیرات زیست محیطی خاص خود را دارد. این پژوهش در صدد یافتن یک مدل کسب و کار مناسب برای صنعت لبنیات است که با محیط زیست سازگار باشد. این پژوهش با رویکرد کیفی و با به کارگیری روش پژوهش داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین به انجام رسیده است. برای جمع آوری داده های پژوهش، مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته با 20 نفر از خبرگان صنعت لبنیات انجام شد. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری انجام گرفت. کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد و داده ها تحلیل شدند. در نهایت مدل کسب و کار سبز نوین در قالب مدل پارادایمی حاصل گردید.