• صفحه اصلی
  • طراحی مدل مفهومی همسویی اهداف فردی و سازمانی با تاکید بر رویکرد ارزشی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412231248531418 بازدید : 4752 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط