• صفحه اصلی
  • ارزیابی کارایی و بهره وری شعب شرکت سهامی بیمه ایران براساس تکنیک تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست با در نظرگرفتن محدودیت های وزنی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13941228173521442 بازدید : 3819 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط