• صفحه اصلی
  • ارائه یک روش نوین برای تجزیه و تحلیل داده‌های رضایت مشتری (مطالعه موردی صنایع خودرو: خودروی لوگان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13960418123616831 بازدید : 3684 صفحه: 83 - 100

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط