• صفحه اصلی
  • بررسی عوامل کلیدی جمع سپاری و تأثیر آن بر موفقیت پروژه (مورد مطالعه: شرکت پدیده شاندیز)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139608221541179064 بازدید : 3819 صفحه: 3 - 20

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط