• صفحه اصلی
  • رهبری تضایف¬گرانه، رویکردی فرا نوگرا در راستای انعطاف¬پذیری منابع انسانی و آوای کارکنان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1396101915241240157 بازدید : 4440 صفحه: 17 - 30

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط