• صفحه اصلی
  • شناسایی رویکرد مناسب برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های دانش‌بنیان: مطالعه چند موردی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1397020819420101860 بازدید : 1360 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط