• صفحه اصلی
  • بهينه‌سازي تبادل دانش در خوشه صنعتي به روش برنامه‌ريزي آرماني مطالعه موردي خوشه صنعتي خوراک دام گلستان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980603191718 بازدید : 1068 صفحه: 345 - 360

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط