• صفحه اصلی
  • طراحي مدل ارزيابي عوامل مؤثر در تعالي منابع انساني با رويکرد پويايي شناسي هاي سيستم (مورد مطالعه: صنايع کاشي و سراميک استان يزد)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990909250995 بازدید : 1445 صفحه: 295 - 312

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط