• صفحه اصلی
  • مطالعه و بررسی تاثیر ارزش ویژه برند، تجربیات پیشین از برند، رضایت از برند و اعتماد به برند بر وفاداری به برند (مطالعه موردی خریداران کفش اِکو)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412282158411475 بازدید : 3467 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط