مقاله


کد مقاله : 13971219178133

عنوان مقاله : تحلیل و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر سازه مفهومی مدیریت استعداد در صنایع خلاق

نشریه شماره : 61 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 406

فایل های مقاله : 948 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی سبحانی متین ali.sobhanimatin@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 سیدمحمدصادق داودی Davoudi@isu.ac.ir دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
3 مهدی حمزه پور hamzehpoor@isu.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

جهان امروز با دست یازیدن به فناوری‌های نوین ازجمله فناوری‌های نرم که مبتنی بر دارایی‌های فکری؛ یعنی سرمایه‌های انسانی است، مرزهای حقیقت را شگفت¬وار می‌شکافد و در این میان خلاقیت، نوآوری و در یک کلمه " استعداد انسانی" بن‌مایه اصلی این پیشرفت‌های خیره‌کننده است. نرم شدن صنعت و ظهور صنایع نرمی همچون صنایع خلاق پدیده محوری صنایع و فناوری‌های عصر ماست. در این میان پرداختن به موضوع مدیریت استعداد و عوامل اثرگذار بر این نوع صنایع که صنایعی تمام مغز به شمار می‌آیند، از اهمیت راهبردی بالایی برخورداراست. در این پژوهش ضمن شناسایی و تبیین عوامل دوازده‌گانه اثرگذار بر مدیریت استعداد، تحلیل و اولویت‌بندی این عوامل از حیث اثرگذاری از طریق راهبرد پژوهش عملیاتی نرم و به‌طور مشخص تکنیک دیمتل انجام گرفت که بر اساس آن مهم‌ترین عوامل عبارت‌اند از:"رویکرد رهبران و مدیران سازمان"،" فرهنگ سازمانی"،" برنامه‌های توانمندسازی و آموزش کارکنان"،"یادگیری سازمانی"،"قوانین و مقررات دولتی" و"ویژگی‌های سرمایه انسانی".