• صفحه اصلی
  • ارزیابی تاثیر گرایش به پذیرش تغییر سازمانی بر افزایش رضایت مشتریان با درنظر گرفتن متغیر میانجی بازاریابی رابطه¬مند

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139601201240125562 بازدید : 1922 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط