• صفحه اصلی
  • واکاوی فرایند شناسایی فرصت در شرکت های فعال درحوزه فناوری های همگرا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139611302353370947 بازدید : 1716 صفحه: 123 - 136

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط