• صفحه اصلی
  • شناسایی و اولویت¬بندی اصول راهنمای استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش چابک با رویکرد دلفی در مرکز رشد واحدهای فناور و دانش‌بنیان دانشگاه جامع امام حسین (ع)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980303179629 بازدید : 485 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط