• صفحه اصلی
  • بررسي تاثير اقدامات مديريت زنجيره تامين سبز بر عملکرد اجتماعي و رقابت پذيري در معدن سنگ آهن چادرملو

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990331237868 بازدید : 1486 صفحه: 279 - 292

نوع مقاله: پژوهشی