• صفحه اصلی
  • تاثير همراستايي بازاريابي الکترونيکي با استراتژي کلان سازمان در بهبود عملکرد سازمان هاي بازرگاني

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400092332665 بازدید : 859 صفحه: 49 - 62

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط