• صفحه اصلی
  • کاربرد تئوری محدودیت ها در شناسایی و رفع مشکلات ریشه ای سازمانی (يک مطالعه موردي)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13951019050104537 بازدید : 4057 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط