• صفحه اصلی
  • مدل عمومی چرخه‌عمر پروژه‌های تحقیق و توسعه در سازمان‌های تحقیقاتی با رویکرد مهندسی سیستم‌ها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980928204151 بازدید : 1275 صفحه: 29 - 42

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط