• صفحه اصلی
  • مدل راهبردهای یکپارچه عملیات مبتنی بر فناوری اطلاعات و کارکرد آن¬ها در عملکرد سازمانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139507301839233691 بازدید : 3524 صفحه: 21 - 36

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط