• صفحه اصلی
  • تعیین روش ارزیابی عملکرد حمل‌ونقل شهری با ترکیب روش کارت امتیازی متوازن و تحلیل فرآیند شبکه‌ای

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13960712149498346 بازدید : 5486 صفحه: 3 - 14

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط