• صفحه اصلی
  • بررسی رابطه میان مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد سازمانی (موردمطالعه: سازمان خرید در بخش دولتی)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله