• صفحه اصلی
  • طراحی مدل سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری در منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990214236938 بازدید : 468 صفحه: 87 - 102

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط