• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - عارضه يابي مديريت زنجيره تامين پروژه ساخت پتروشيمي مبتني بر مدل سيستم مانا
    فاطمه  ثقفي
    تحقيقات کنوني مديريت زنجيره تأمين در صنايع توليدي بطور مستقيم در صنعت ساخت قابل استفاده نيستند. کاربرد مديريت زنجيره تامين در صنعت ساخت با مشکلات جدي مانند طبيعت گذرا و منحصر به فرد بودن پروژه هاي ساخت، مشکلات هماهنگي ، تعاملات تکرار نشدني و تفاوتهاي زمينه اي در صنعت س چکیده کامل
    تحقيقات کنوني مديريت زنجيره تأمين در صنايع توليدي بطور مستقيم در صنعت ساخت قابل استفاده نيستند. کاربرد مديريت زنجيره تامين در صنعت ساخت با مشکلات جدي مانند طبيعت گذرا و منحصر به فرد بودن پروژه هاي ساخت، مشکلات هماهنگي ، تعاملات تکرار نشدني و تفاوتهاي زمينه اي در صنعت ساخت و صنايع توليدي همراه است. زنجيره هاي تامين ساخت، سيستم هاي بسيار پيچيده اي هستند که عملکرد نهايي آنها به ترکيب صدها تصميم اتخاذي در چندين شرکت مستقل بستگي دارد. يکي از مدل هاي با قابليت مديريت پيچيدگي ، مدل سيستم مانا (VSM) است که ريشه در سايبرنتيک سازماني دارد. اين مدل مبين ان است که هر سازماني براي دستيابي به مانايي ، بايد فعاليت هاي خاصي را انجام و روابط خاصي بين اين فعاليت ها برقرار نمايد. بر اين اساس، براي عارضه يابي زنجيره تأمين پروژه ساخت پتروشيمي يک روش پيشنهادي مشتمل بر سه مرحله ي، انتخاب مطالعه موردي ، شناسايي سيستم و عارضه يابي سيستم مبتني بر VSM به کار گرفته شده است. اين امر منجر به ايجاد يک مدل و همچنين شناسايي نقاط ضعف زنجيره تأمين ساخت (CSC) شده است. اعتبار روش تحقيق و يافته هاي آن از طريق چندين معيار کيفي موردتأييد واقع شده است. نوآوري تحقيق استفاده از VSM براي عارضه يابي CSC در ترکيب با روش مطالعه موردي به منظور طراحي يک مدل بوده و بر اين اساس شناسايي نقاط ضعف و گلوگاه هاي کل مدل از طريق يک رويکرد سيستمي صورت پذيرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - شاخصه¬های مدیریت مطلوب در نظام حوزه با تکیه بر دیدگاه مقام معظم رهبری
    سیدمجتبی جلالی علی طاهری دهنوی
    حوزه های علمیه از مراکز بسیار مهم پرورش و تربیت طلاب علوم دینی محسوب شده و بستری در جهت تربیت علماء، فقیهان و مراجع تقلید محسوب می‌گردد که با چشم انداز اهداف والای اجتماعی در حوزه‌ی تعالی فرهنگ ناب اسلامی به فعالیت‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون می‌پردازد. بر این مبنا ت چکیده کامل
    حوزه های علمیه از مراکز بسیار مهم پرورش و تربیت طلاب علوم دینی محسوب شده و بستری در جهت تربیت علماء، فقیهان و مراجع تقلید محسوب می‌گردد که با چشم انداز اهداف والای اجتماعی در حوزه‌ی تعالی فرهنگ ناب اسلامی به فعالیت‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون می‌پردازد. بر این مبنا تحقق اهداف خطیر آن نهاد در سایه‌ی مدیریت مطلع، آگاه و توانمند به شاخصه های مدیریت ایده آل و اهداف عالی آن، میسر و امکان‌پذیرخواهد بود. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی درصدد تبیین، تحلیل و ارزیابی شاخصه های مدیریت مطلوب حوزه‌ی علمیه با تکیه‌ی عمده بر فرمایشات مقام معظم رهبری است. این اثر ضمن تبیین شاخصه های مهم در راستای تأمین اهداف مقدس حوزه نظیر؛ مدیریت فقه محور، اخلاق و معنویت، مؤلفه جهادی، پایبندی به مبانی و ارزش های انقلاب، استقلال محوری، مدیریت متمرکز، آگاهی جامع بر نظام مدیریتی، تکیه بر تربیت مدیر و مسأله‌ی دشمن شناسی، در صدد اثبات این مطلب است که در حوزه‌ی شاخصه‌های مذکور با آسیب شناسی‌ها و شناخت موانع موجود در مسیر، می‌توان با به کار بستن راهکارهای مفید و مؤثر همچون: فقه اخلاق محور، اخذ ضمانت اجرا، معنویت کاربردی با اقدامات جهادی، تغییر وضعیت از انفعال به فعال، عملیاتی سازی استقلال ساختاری و مادی با اقدام جهادی، مدیریت شورایی قائم به فرد اصلح، دشمن‌شناسی در دو محور: دفاع و تهاجم، در جهت تحقق اهداف عالیه گامی مثمر ثمر برداشت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ارائه مدل نگهداری و تعمیرات Proactive با استفاده از فرایند تصمیم¬ مارکوف مبتنی بر برنامه¬ریزی پویای احتمالی
    محمد صادق بهروز محمد علی افشار کاظمی عادل  آذر عزت اله اصغری زاده
    استفاده از رویکردها و فناوری های نوین در طراحی برنامه ها و سیاست های نگهداری و تعمیرات با در نظر داشتن تغییرات و رشد تکنولوژی، از عواملی است که امروزه بیش از پیش مورد توجه متخصصان قرار گرفته و این موضوع علاوه بر کاهش هزینه های تعمیراتی، کاهش زمان از کارافتادگی دستگاه ها چکیده کامل
    استفاده از رویکردها و فناوری های نوین در طراحی برنامه ها و سیاست های نگهداری و تعمیرات با در نظر داشتن تغییرات و رشد تکنولوژی، از عواملی است که امروزه بیش از پیش مورد توجه متخصصان قرار گرفته و این موضوع علاوه بر کاهش هزینه های تعمیراتی، کاهش زمان از کارافتادگی دستگاه ها و افزایش عمر مفید ماشین آلات و تجهیزات، سبب ایجاد مزیت رقابتی در سیستم های تولیدی می شود. هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل برای تحقق رویکرد فعالانه و کنش گر در زمینه نت است. در این راستا، مسئله تصمیم گیری برای "انتخاب سیاست ها و برنامه های نگهداری و تعمیرات در زمان بهینه با کمترین هزینه"، مدلسازی شده است. برای انجام پژوهش، داده های تاریخی مربوط به اجرای برنامه های نت و ارزیابی ریسک در شبکه انتقال گاز مورد استفاده قرار گرفته است و بر اساس استقراء بازگشتی در برنامه ریزی پویای احتمالی با فرایند تصمیم گیری مارکوف در زمان محدود، مدل ریاضی مسئله طراحی شده است. در این پژوهش برای تخصیص هر یک از سیاست ها و اقداماتِ مشخص شده ی مرتبط با برنامه نگهداری و تعمیرات به ریسک ها و نقص های شناسایی شده، شبیه سازی و بهینه سازی بر اساس زمان و هزینه، صورت گرفته و در ادامه تحلیل حساسیت و اعتبارسنجی مدل انجام شده است. میزان بهبود و نرخ بهینگی در هزینه اجرای سیاست های نت و زمان پیاده سازی آن، نشان-دهنده کارایی مدل ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارائه الگویی برای ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از BSC و رتبه‌بندی شاخص‌ها با روش TOPSIS ( مطالعه موردی: شرکت صنعت چوب شمال)
    ملیحه  ابراهیمی
    هدف: در عرصه رقابتی اکنون، همه سازمانها به یک سیستم ارزیابی عملکرد اثربخش نیاز دارند، به طوریکه قادر به سنجش کارایی و اثربخشی سازمان، نیروی انسانی و فرآیندها را داشته باشند. از طرفی، چوب نئوپان در صنعت ساخت و ساز استفاده های فراوانی دارد که از جمله می توان به کابینت، سر چکیده کامل
    هدف: در عرصه رقابتی اکنون، همه سازمانها به یک سیستم ارزیابی عملکرد اثربخش نیاز دارند، به طوریکه قادر به سنجش کارایی و اثربخشی سازمان، نیروی انسانی و فرآیندها را داشته باشند. از طرفی، چوب نئوپان در صنعت ساخت و ساز استفاده های فراوانی دارد که از جمله می توان به کابینت، سرویس خواب و مبلمان، درب های چوبی به جز درب های ضد سرقت اشاره کرد. در این صنعت از ضایعات چوبی استفاده میشود که میتواند برای اقتصاد کشور بسیار مفید و سازنده باشد. بنابراین بهبود عملکرد این صنعت چه از لحاظ بهبود اقتصاد کشور و چه از لحاظ شرکتهای مشمول این صنعت، بسیار حائز اهمیت می باشد. روش شناسی: در این مقاله با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن، شاخصهایی در چهار دیدگاه ( رشد و یادگیری، مشتری، فرآیندهای داخلی و مالی ) تدوین نموده و با استفاده از پرسشنامه و به کمک آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون رتبه علامت دار ، از 46 شاخص، 27 شاخص تایید شدند. سپس با روش تاپسیس، رتبه بندی شاخصهای تایید شده، انجام شد نتیجه‌گیری: با توجه به یافته های تحقیق، دیدگاه فرآیندهای داخلی در صنعت نئوپان از اهمیت بالاتری برخوردار است. در میان زیرمعیارها هم معیار میزان تحویل به موقع کالا، مطابقت عملکرد کارکنان با مقررات و دستورالعمل ها، خدمت رسانی به ذینفعان جوار شرکت و سطح رضایت کارکنان اهمیت بسزایی در عملکرد صنعت نئوپان دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - طراحی الگوی مناسب آموزش مجازی(غیر حضوری)بر مبنای مدیریت ارزش در مقطع ابتدایی
    احمد  حسین زاده تخت کشها محمود  صفری رضا  حسنوی
    هدف اصلی از پژوهش طراحی الگوی مناسب آموزش مجازی بر مبنای مدیریت ارزش در مقطع ابتدایی بود. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده‌ها تلفیقی و از نظر ماهیت مطالعه، آمیخته (کیفی-کمی) می‌باشد. داده ها از طریق مصاحبه جمع‌آوری شد. کار گردآوری داده‌ها تا زمانی که چکیده کامل
    هدف اصلی از پژوهش طراحی الگوی مناسب آموزش مجازی بر مبنای مدیریت ارزش در مقطع ابتدایی بود. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده‌ها تلفیقی و از نظر ماهیت مطالعه، آمیخته (کیفی-کمی) می‌باشد. داده ها از طریق مصاحبه جمع‌آوری شد. کار گردآوری داده‌ها تا زمانی که محقق اطمینان حاصل نمود که داده جدیدی به دست نخواهد آمد و به نقطه اشباع برسد، ادامه پیدا کرد. پس از انجام مصاحبه در ادامه ابتدا الگوی طراحی شده در اختیار تعدادی از متخصصان و کارشناسان در سطوح مختلف آموزش و پرورش قرار گرفته و از اساتید هیئت علمی دانشگاه های دولتی و آزاد به صورت نمونه‌گیری غیر‌احتمالی هدفمند استفاده شد تا مطالعه و بررسی کنند و بعد از یک هفته نظرات و اصلاحات احتمالی آنها از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شد. یافته ها با استفاده از روش گرندد تئوری در بخش کیفی و با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای در بخش کمی به منظور بررسی مولفه ها و ابعاد الگو تحلیل شد. یافته ها نشان داد که ابعاد الگوی آموزش مجازی بر مبنای مدیریت ارزش در مقطع ابتدایی شامل ارزش های سازمانی، فعالیت یاددهی – یادگیری، مدرسه یادگیرنده، مدیریت دانش، بصیرت و مدرسه هوشمند می باشد. بر اساس بررسی نظرات متخصصان در خصوص اعتبار الگو نیز تمامی مولفه ها و ابعاد مورد تایید قرار گرفته است. کلید واژه ها: الگو، آموزش مجازی، مدیریت ارزش، مقطع ابتدایی پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - طراحی مدل اثربخشی تبلیغات تاییدکنندگان مشهور با توجه به اثر تعاملی داخلی سازی و شناسایی منابع بر رفتار ونگرش مصرف کننده
    نسیم معتمدنیا میرزا حسن حسینی احسان جمالی علی اکبر جوکار
    هدف:پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل اثربخشی تبلیغات تاییدکنندگان مشهور با توجه به اثر تعاملی داخلی سازی و شناسایی منابع بر رفتار ونگرش مصرف کننده در بانک های خصوصی استان تهران صورت پذیرفته است. روش: روش مورداستفاده در این تحقیق روش ترکیبی(کیفی -کمی) است.روش کیفی مبتنی بر ر چکیده کامل
    هدف:پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل اثربخشی تبلیغات تاییدکنندگان مشهور با توجه به اثر تعاملی داخلی سازی و شناسایی منابع بر رفتار ونگرش مصرف کننده در بانک های خصوصی استان تهران صورت پذیرفته است. روش: روش مورداستفاده در این تحقیق روش ترکیبی(کیفی -کمی) است.روش کیفی مبتنی بر رویکرد مفهوم سازی بنیادی و روش کمی مبتنی بر رویکرد توصیفی – پیمایشی و با هدف کاربردی می باشد. در بخش کیفی با رویکرد مرور سیستماتیک (فراترکیب) در حوزه موضوع اثربخشی تبلیغات تاییدکنندگان مشهور از کنفرانسها و ژورنال ها مختلف و معتبر در باز زمانی 1997 تا 2022 و در داخل کشور نیز از سال 1390تا 1400 تأمین شد است. شروع فرایندتحلیل داده‌ها مفاهیم و ابعاد با کدگذاري باز در نرم‌افزار maxqda و محاسبه شاخص کاپا پایایی با مقدار ۰.۸۹ ارزیابی شد مورد تایید قرار گرفت. سپس مدل نهایی با روش دلفی مورد اعتبارسنجی قرارگرفت در بخش کمی به منظور آزمودن مدل در بین مشتریان بانک های خصوصی درسطح استان تهران با روش نمونه گیری ترکیبی ۲۴۵ پرسشنامه با نرم افزار pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتیجه گیری: در بخش کیفی با در نظر گرفتن شاخص ها و معیار های ورودی، ۵۵۶ مقاله و پایان نامه(فارسی و انگلیسی) مرتبط به موضوع تبلیغات تاییدکنندگان مشهور بررسی شد در نهایت نتایج استخراج شده از 28 مطالعه (16 مطالعه انگلیسی و 12 مطالعه فارسی) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در نهایت در بخش کمی روابط بین مدل تحقیق نیز بررسی شد 11 رابطه تایید شده اند اما 4 رابطه تایید نشدند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - طراحی چارچوبی از پیشران‌های کلان و محیطی در شکل‌گیری اتحادهای راهبردی (مطالعه‌ی موردی: صنعت مبل منبت شهرستان ملایر)
    محمدجواد آذرشاهی علیرضا علی احمدی میرزاحسن حسینی محمد رضا  مشایخ
    هدف: مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی پیشران‌های کلان و محیطی مؤثر در شکل‌گیری اتحادهای استراتژیک در صنعت مبل منبت شهرستان ملایر اجرا شد. ضرورت: سازمان‌ها برای بقا در محیط پرتکاپو و متلاطم کنونی نیاز به اتخاذ راهبردهایی کارآمد و منسجم دارند. بی‌شک یکی از کارآترین آنها، خلق ا چکیده کامل
    هدف: مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی پیشران‌های کلان و محیطی مؤثر در شکل‌گیری اتحادهای استراتژیک در صنعت مبل منبت شهرستان ملایر اجرا شد. ضرورت: سازمان‌ها برای بقا در محیط پرتکاپو و متلاطم کنونی نیاز به اتخاذ راهبردهایی کارآمد و منسجم دارند. بی‌شک یکی از کارآترین آنها، خلق اتحادهای استراتژیک در بستر صنعت است. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی ـ بنیادی و اکتشافی است که در قالب طرحی مقطعی اجرا شد. رویکرد این مطالعه کیفی، جامعه‌ی آماری آن فعالان صنعت مبل منبت در شهرستان ملایر و ابزار گردآوری داده‌های آن مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود. به لحاظ موضع فلسفی، این مطالعه در پارادایم تفسیر گرایی و از منظر نظریه‌ی روش‌شناختی، در زمره‌ی مطالعات هرمنوتیک قلمداد می‌شود. داده‌ها به صورت میدانی گردآوری و با استفاده از تحلیل مضمون تحلیل شد. در این مطالعه مجموعاً 20 مصاحبه اجرا و 45 کد و 10 مضمون با رویکرد ترکیبی استقرایی ـ قیاسی استخراج شد. یافته‌ها: یافته‌های این تحقیق نشان داد که پیشران‌های محیطی موجد شکل‌گیری اتحادهای استراتژیک مشتمل بر محیط اجتماعی، قانونی، سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی، فرهنگی، عمومی، تکنولوژیک و عدم قطعیت محیطی می‌باشد. نتیجه‌گیری: توسعه‌ی چارچوب نظری پیرامون پیشران‌های شکل‌دهنده‌ي اتحاد استراتژیک به طور خاص در صنعت مبل منبت و به طور عام در سایر صنایع، منجر به شناخت مؤثر و کارآمدتر پدیده‌ها و روابط فراسازمانی در اذهان فعالان صنعت و نیز کاوش‌گران عرصه‌های مختلف علمی می‌گردد و این مهم بسترساز بهبود تصمیم‌گیری‌های کلان و عمده در صنایع مولد می‌شود پرونده مقاله