مقاله


کد مقاله : 13960712149498346

عنوان مقاله : Performance measurement system in urban transportation usin BSC-ANP

نشریه شماره : 54 Spring 2018

مشاهده شده : 555

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 s_sarkeshikian@pgre.iust.ac.ir Post Graduate Student M.A
2 moini@iust.ac.ir Professor PhD
3 Alireza Aliahmadi pe@iust.ac.ir Professor PhD
4 ms-pishvaee@iust.ac.ir - PhD

چکیده مقاله

The main objective of this research is to develop a performance measurement system for a desired urban transportation system based on its values, mission, and vision. Based on investigating of different performance evaluation models, the performance measurement system was designed through Balanced Scorecard (BSC). Prioritization of Balanced Scorecard perspectives and indicators was also conducted using Analysis Network Process (ANP) and questionnaires collected from the expert team. Nominal group technique was used by the expert’s team to determine and confirm the results. In addition, to determine performance evaluation indicators, related literature, general policies, successful experiences and scientific breakthroughs were considered and the opinions of experts were extracted in consecutive meetings. Eventually, development of a sustainable, Justly, safe, economical, fast, and comfortable transportation system, with maximum efficiency and minimum Undesirable effects on human health and environment, were defined as the most important values, and the missions of transportation managers have defined accordingly. Training, demand management and the average level of managers’ education and experience were selected respectively as the most important evaluation criteria in urban transportation measurement.