جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970121194049101570 واکاوی رفتار بازاریابی کارآفرینانه با رویکرد تصمیم‌گیری ابتکاری (مورد مطالعه: کارآفرینان نوپای صنایع نانو و بایو فناوری استان تهران)
عبدالله احمدی کافشانی
پوریا نوری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)