جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396122202355101272 برنامه ریزی استراتژیک شرکت های تعاونی براساس مدل SWOT مورد مطالعه استان خراسان جنوبی
سید علیرضا محمدزاده
مهدی فغانی
مهدی ثقفی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)