جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990320237691 تئوری بازی ها در انتخاب اتحادهای استراتژیک بر مبنای استراتژی نوآوری؛ بررسی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
هوشنگ نظامی وند چگینی
طهمورث حسنقلی پور
فاطمه حاج اسمعیلیان
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)