جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13971225178264 بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری با نقش تعدیل گری ساختار مالکیت
محمد سجاد غفوریان شاگردی
امیر غفوریان شاگردی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)