جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139507112144313508 بررسی تاثیر مدیریت جهادی بر استقرار اقتصاد مقاومتی با روش ویکور فازی
علی بنیادی نایینی
محمد حسن کامفیروزی
2 139507121412443530 طراحی مدل کسب و کار برای شبکه‏ای از سازمان‏های همکار
ایمان صادق زاده
علیرضا علی احمدی
3 139511141756484857 شناسایی و اولویت بندی شاخص های فناوری های نرم دانش بنیان-صنعت موردی :بازیهای رایانه ای
طاهره باریده
علیرضا علی احمدی
4 139609199495119545 توسعه الگوی ارزیابی عملکرد سازمانهای صنعتی برگرفته از سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی پابرجا برپایه کارت امتیازی متوازن
میثم جعفری اسکندری
حمیدرضا مسعودی
علیرضا علی احمدی
5 1397023012453112261 عنوان مقاله :بررسی عوامل موثر بر تقویت سرمایه اجتماعی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی(مطالعه موردی استان بوشهر)
عبدالرسول افراسیابی
6 13980328190218 طراحی الگوی اثربخش برای تعدیل تورم ساختاری اقتصاد
سید حسن قوامی
7 139601231136145616 «ارائه مدل عملیاتی به منظور حمایت از تولیدات داخلی در ایران با الگوبرداری از اقدامات موفق این حوزه در جهان»
ایمان صادق زاده
سید علیرضا میر محمد صادقی
8 14000219273374 طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان‌های تولیدی با تمرکز بر تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی با رویکرد ISM (مورد مطالعه: شرکت کلار صنعت)
علیرضا علی احمدی
علیرضا معینی
رضا ذبيحي
سروش فياض
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 8 ( از 8 رکورد)