جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13971004166399 نقش‎های کارآفرینان فناور در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه
قنبر محمّدی الیاسی
علي مبيني دهكردي
سید رضا حجازی
امیرمهدی میثمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)