جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990828250813 تحلیل محتوایی اسناد فرادستی به منظور استنتاج سیاست¬های برنامه¬ هفتم توسعه بخش فاوا (تحلیل مصوبات سال 1377تا 1398)
سحر كوثري
فاطمه ثقفي
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)