جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1397021904214112003 تعیین یک الگوی اندازه گیری سطح بلوغ در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات (مورد مطالعه : یک سازمان فناور )
حسین بیگیان
جعفر قیدار خلجانی
محمدحسین کریمی گوارشکی
2 13970903165744 طراحی سیستم سنجش بلوغ سازمانی برای سازمان های کوچک و متوسط- مطالعه موردی: شرکت های بازی سازی دیجیتال
امین عالی پور هفشجانی
علیرضا علی احمدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)