جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980223179301 تدوین و تبیین الگوی سازمان تاب آور با رویکرد نوآوری در شرکت های تولیدی (مورد مطالعه: صنعت نساجی ایران)
میرزاحسن حسینی
علیرضا علی احمدی
علی دلاور
رومینا فرهادی نهاد
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)