جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970218125729111987 بکارگیری روش فراترکیب جهت ارایه مدل جامع عوامل مؤثر بر تبلیغات اقناعی
طهمورث حسنقلی پور
عبدالحسین کرمپور
سهیلا بورقانی فراهانی
سحر مشهدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)