جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980321190060 توسعه رابطه رگرسیونی چند متغیره بین عوامل موثر بر نرخ بیکاری
رویا سلطانی
مهناز ابراهیمی صدرآبادی
علی محمد کیمیاگری
2 13980328190218 طراحی الگوی اثربخش برای تعدیل تورم ساختاری اقتصاد
سید حسن قوامی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)