جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13941204233301187 معماری نظام مالی: ارزیابی ساختار مالی کشورهای منا با استفاده از رهیافت پانل دیتا
مهدی تقوی
تیمور محمدی
عباس شاکری
محمد نصر اصفهانی
2 139412121842531378 شکل‏گیری چارچوبی برای توسعه نظام های منطقه ای نوآوری مبتنی بر تجارب موفق سایر کشورها
میثم جعفری
حامد نوذری
محمد ابراهیم صادقی
سید سعید منجم زاده
3 139507121448343536 طراحی زنجیره¬تامین تکنولوژی در یک بنگاه مادر با استفاده از تکنیک معماری محصول (مطالعه¬موردی صنعت خودروسازی ایران)
احمد کریم پور کلو
محمد رضا آراستی
محمدرضا اکبری جوکار
4 1395112016934916 طراحی مدل هوش خط¬مشی¬گذاری در راستای پیاده¬سازی دولت الکترونیک
حمزه خواستار
علی اصغر صارم
5 1395110784484764 تبیین الگوهای برتری در سرآمدی برای سازمان‌های تلاشگر
محمد رضا حمیدی زاده
مریم قلی زاده
6 13951029165574655 تبیین مدل توسعه منابع انسانی با رویکرد بهبود فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: وزارت دادگستری)
سعید عسکری ماسوله
محمود محمدیان
سعید عسکری ماسوله
7 139605101539297295 تبیین مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
سعید عسکری ماسوله
وحید ناصحی فر
8 13960313104236319 مطالعه رفتار سوختگیری و تمایلات رانندگان به منظور طراحی زیرساخت جایگاه های سوختگیری هیدروژن (مطالعه موردی: شهر مشهد)
رضا شیخ
بزرگمهر اشرفی
احسان لطفی
9 139509151647314114 مدلي مناسب براي مديريت دانش جهت بهبود واحد تحقيق و توسعه در يك واحد توليدي
مسعود لطيفيان
تقي ترابي
رضا توکلی مقدم
10 139603221247306468 تحلیل تأثیر عوامل موفقیت توسعه برند بر نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به توسعه برند با در نظر گرفتن نقش میانجی کیفیت ادراک‌شده خدمات (موردمطالعه: بانک و شرکت‌های خدماتی تابعه آن با برند دی در سطح شهر اصفهان)
هاجر رفیعی
آذرنوش انصاری
علی کاظمی
11 139610212545540182 تعیین قابلیتهای کلیدی شبکه همکاران در پروژه های تحقیق و توسعه محصولات با سامانه های پیچیده (مطالعه موردی: یک سازمان صنعتی)
حسین دهقانی پوده
محسن چشم براه
محمدحسین کریمی گوارشکی
رضا حسنوی
حسن ترابی
12 139611221846360760 تکامل نقش شرکت صنعتی در طی همکاری با بنگاه جدید فناوری نانو در فرایند توسعه محصول جدید
محمد علی بحرینی زارج
نیما حیرتی
محمدرضا ميگون پوری
علي مبيني دهكردي
13 139704301845143389 ارائه الگوی ارزیابی خط مشی های توسعه منابع انسانی کارکنان دولت
کامبیز حمیدی
کرم اله دانش فرد
اصغر سیف
سید علی اکبر احمدی
14 13970619113610164287 طراحی مدلی برای توسعه بازار سفرهای هوایی ارزان قیمت در ايران
محمدرضا محموديه
اصف کريمي
15 139611082161850481 ارائه مدل همکاری مبتنی بر سطح آمادگی فناوری در پروژه های تحقیق و توسعه (مطالعه موردی: یک سازمان صنعتی)
حسین دهقانی پوده
محسن چشم براه
محمدحسین کریمی گوارشکی
رضا حسنوی
حسن ترابی
ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 28 رکورد)