جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1397061915526164283 پیش¬بینی رشد شرکت¬های کوچک و متوسط با ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم¬های فراابتکاری
حامد ابراهیم خانی
علیرضا پویا
امیر محمد فکور ثقیه
مصطفی کاظمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)