جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13971127177626 تبیین نقش بیمه در توسعه نهادهای مالی و رشد اقتصادی کشورهای منتخب با استفاده از روش های رگرسیونی داده های تابلویی پویا و تخمین گشتاورهای تعمیم یافته(GMM)
تیمور محمدی
محمد نصر اصفهانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)