جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970930166313 توسعه چارچوبی برای توسعه سرمایه اجتماعی در سازمان¬های ایرانی برمبنای سرمایه عاطفی
سید محمد طغرا
سید حسین اخوان علوی
حمیدرضا یزدانی
حسن زارعی متین
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)