جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980508191173 مرور نظام‌مند کاربردهای شبکه عصبی مصنوعی در مدیریت زنجیره تأمین
عارف طغرالجردی
پوریا مالکی نژاد
سید مجتبی حسینی بامکان
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)