جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980327190183 توسعه متدولوژی ایجاد مدل‌های شبیه‌سازی چندمقیاسی مختلط "عامل‌مبنا-پویاشناسی سیستم" در سازمان‌های یادگیرنده
سید تقی اخوان نیاکی
علینقی مشایخی
شریف خالق‌پرست
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)