جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13941228211321468 رویکردی استوار به طراحی شبکه¬های تأمین با تأکید بر عدم قطعیت¬های محیطی
رسول شفایی
محمد رضا خاجی
2 13980117178492 طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار در شرایط تحریم
محمدعلی زارع شوریجه
سید علی ترابی
علی محقر
عزت‌اله اصغری‌زاده
3 13971110167300 طراحی شبکه زنجیره تأمین با در نظر گرفتن هماهنگی سطوح با استفاده از تبلیغات مشارکتی در بستر فروش اینترنتی
علی اصغر عمادآبادی
میرسامان پیشوایی
ابراهیم تیموری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)