جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990124236515 شناسایی و اولویت بندی توانایی‌های کلیدی تاثیرگذار بر موفقیت فرآیند انتقال تکنولوژی در صنایع پایین دستی پتروشیمی
یداله صادقی مرزناکی
مهرداد حسینی شکیب
تقی ترابی
عباس خمسه
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)